Oznamy

Rektorské voľno pre študentov

Rektorské voľno pre študentov

Vážení študenti, v súvislosti s beániami, ktoré sa konajú v utorok 22. 11. 2022 udeľuje rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik v stredu 23. 11. 2022 od 08:00 do 12:00 rektorské voľno pre...

Dr.h.c. Štefan Rosina, česť Vašej pamiatke

Dr.h.c. Štefan Rosina, česť Vašej pamiatke

Česť Vašej pamiatke, Dr.h.c. Štefan Rosina, výnimočná osobnosť slovenského priemyslu a človek, ktorý dlhodobo podporoval odborné vzdelávanie, Fakultu priemyselných technológií a našu Trenčiansku...

Naša univerzita získala hodnotenie “A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ”

Naša univerzita získala hodnotenie “A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ”

Spomedzi celkového počtu 3904 hodnotených verejných obstarávateľov z celého Slovenska sa naša univerzita umiestnila na popredných priečkach s najlepším hodnotením A+. Od portálu Transparex, ktorý...

Trenčianska univerzita sa dôrazne ohradzuje!

Trenčianska univerzita sa dôrazne ohradzuje!

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam kandidáta na člena Správnej rady TnUAD Mgr. Juraja Hipša, ktoré boli zverejnené na jeho FB profile nakoľko...

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady

  Dňa 5. októbra sa na našej univerzite uskutočnilo Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady Trenčianskej univerzity.

Trenčianska univerzita slávnostne zahájila Akademický rok 2022/2023

Trenčianska univerzita slávnostne zahájila Akademický rok 2022/2023

Nový akademický rok 2022/2023 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne zahájil v pondelok 26. septembra 2022 o 10:00 hod. akademickým obradom a príhovorom...

Trenčianska univerzita zosúladila študijné programy so štandardami

Trenčianska univerzita zosúladila študijné programy so štandardami

Trenčianska univerzita k 31. augustu 2022 splnila požiadavky vyplývajúce zo Zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a Zákona o vysokých školách a od...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica