Oznamy

Podpísali sme memorandum so Štatistickým úradom

Podpísali sme memorandum so Štatistickým úradom

V stredu 17. 04. 2024 na pôde Štatistického úradu Slovenskej republiky rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a predseda Štatistického úradu Martin Nemky podpísali Memorandum...

Prof. Ondrušová opätovne zvolená za dekanku FPT

Prof. Ondrušová opätovne zvolená za dekanku FPT

V stredu 17. apríla 2024 dekanka Fakulty priemyselných technológií Darina Ondrušová  predstavila na predvolebnom zhromaždení Akademickej obce svoje plány k ďalšiemu rozvoju fakulty. Pani...

Univerzita diskutovala o klimatických politikách mesta

Univerzita diskutovala o klimatických politikách mesta

Naša univerzita bola súčasťou Okrúhleho stola k téme reflexia klimatických politík mesta Trenčín. Cieľom diskusií, ktoré organizuje občianske združenie Klíma ťa potrebuje v každom krajskom meste, je...

FSEV je excelentným výskumným pracoviskom

FSEV je excelentným výskumným pracoviskom

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu. Na prvom stupni pripravuje aj odborníkov pre...

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Milé kolegyne, kolegovia, prajem Vám príjemné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších. Jozef Habánik

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Milé kolegyne a kolegovia učitelia, odborní a pedagogickí zamestnanci, ku Dňu učiteľov Vám želám veľa šikovných, talentovaných, úspešných a vzdelania chtivých žiakov a študentov, zlepšujúce sa...

Naši doktorandi získali Early Stage Grant

Naši doktorandi získali Early Stage Grant

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik slávnostne odovzdal doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom univerzity, ktorí sa zapojili do výzvy v rámci Internej grantovej schémy,...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica