Oznamy

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Všetko najlepšie, kolegyne a kolegovia! Dnešný deň je spojený s menom učiteľa národov. Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou vyjadril úctu a vďaku za každodennú náročnú prácu, ktorá si naozaj...

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov potvrdila status excelentného pracoviska

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov potvrdila status excelentného pracoviska

Trenčianska univerzita je mladá univerzita v obľúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou a za posledné roky prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej...

Kreatívne centrum FabLab sa zapĺňa prístrojmi a najnovšími technológiami

Kreatívne centrum FabLab sa zapĺňa prístrojmi a najnovšími technológiami

Dielne Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity sa pomaly zapĺňajú. Začala sa inštalácia technologického vybavenia a postupne sa bude inštalovať viac ako 100 zariadení do kreatívnych dielní. Do...

Trenčianska univerzita prispeje k vytvoreniu „zelenšieho mesta“

Trenčianska univerzita prispeje k vytvoreniu „zelenšieho mesta“

Trenčianska univerzita spúšťa vo februári 2023 realizačnú fázu projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu. Konkrétne ide o stavebnú časť budovania zelenej infraštruktúry vo svojom areáli...

Trenčianska univerzita vyvíja metódy na detekciu malých dronov

Trenčianska univerzita vyvíja metódy na detekciu malých dronov

Technologický pokrok v oblasti elektroniky viedol v posledných rokoch k rozvoju univerzálnych bezpilotných dronov. Ich použitie v civilnom sektore otvára nové možnosti, zároveň sa však ukázali ich...

Odštartovali sme projekt ADULT LEARNING RO/SK

Odštartovali sme projekt ADULT LEARNING RO/SK

Spoločne s Confederatia Patronala Concordia, Republiková únia zamestnávateľov a University POLITEHNICA of Bucharest budeme najbližší rok a pol intenzívne spolupracovať na rozvoji celoživotného...

Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce sa opäť posunul o krok vpred. Trenčianska univerzita Alexandra...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica