Oznamy

Odborný workshop ADULTLEARNING RO-SK

Odborný workshop ADULTLEARNING RO-SK

Dovoľujeme si Vás pozvať v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 na odborný workshop ADULTLEARNING RO-SK: DIGITÁLNE KOMPETENICE V KONTEXTE CŽV, ktorý sa uskutoční dňa 8.11.2023 v...

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania

Trenčianska univerzita realizuje dopytovo-orientovaný projekt Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na TnUAD. Kód projektu /ITMS2014+/: 312011BFK8 Trvanie projektu:...

Trenčianska univerzita otvorila "zelený areál"

Trenčianska univerzita otvorila "zelený areál"

Naša univerzita slávnostne otvorila revitalizovaný zelený areál v Záblatí, kde sídli Fakulta špeciálnej techniky. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov...

Slávnostne sme zahájili akademický rok 2023/2024

Slávnostne sme zahájili akademický rok 2023/2024

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zahájila slávnostným akademickým obradom v aule univerzity v pondelok 25. septembra 2023 nový školský rok 2023/2024. Naša...

Promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií

Promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií

Úspešné ukončenie štúdia na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými promóciami, ktoré sú vyvrcholením viacročného úsilia a vytrvalosti našich, dnes už absolventov. Absolventi Fakulty...

Uctili sme si pamiatku hrdinov SNP

Uctili sme si pamiatku hrdinov SNP

Spomienkovou slávnosťou a položením vencov k Pamätníku umučených na Brezine si aj tento rok zástupcovia Trenčianskej univerzity, Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ozbrojených síl SR,...

Pripomíname si august 1968

Pripomíname si august 1968

Trenčianska univerzita si položením venca k Pamätníku obetiam komunizmu pripomenula udalosti z 21. augusta 1968. V tú noc napadli armády z piatich krajín Varšavskej zmluvy Česko-slovensko a...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica