Oznamy

Ambiciózni študenti TnUAD dosahujú úspechy v celosvetovej súťaži

Študenti piateho ročníka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa tento rok po prvý krát zapojili do medzinárodnej súťaže Global Management Challenge. Iniciatíva zapojiť sa do tohto projektu prišla...

Letné brigády – Nemecko

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov....

Prekrásne Vianoce a šťastný nový rok

Prekrásne Vianoce a šťastný nový rok

Milí študenti a zamestnanci TnUAD dovoľte mi zaželať Vám...

Memorandum medzi FPT so sídlom v Púchove a TnUAD v Trenčíne

Memorandum medzi FPT so sídlom v Púchove a TnUAD v Trenčíne

Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty priemyselných technológií v Púchove dňa 11. decembra 2012 za účasti ministra školstva...

Zasadnutie Správnej rady TnUAD

V piatok, 14.decembra 2012 o 14:00 sa uskutoční zasadnutie Správnej rady TnUAD...

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2012

Vyhlašuje rektor VŠB - TU Ostrava v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3 Rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava vyhlašuje v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3 soutěž o...

Výzva rektora študentom FPT TnUAD

Vážení študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, dňa 11. 10. 2012 ste z nepochopiteľných dôvodov vyhlásili...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica