Oznamy

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2012

Vyhlašuje rektor VŠB - TU Ostrava v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3 Rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava vyhlašuje v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3 soutěž o...

Výzva rektora študentom FPT TnUAD

Vážení študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, dňa 11. 10. 2012 ste z nepochopiteľných dôvodov vyhlásili...

Aktuálne informácie o používaní preukazu študenta a zamestnanca v dopravných spoločnostiach

dovoľte nám, začiatkom akademického roka 2012/13, informovať Vás o aktuálnej situácii v používaní preukazu študenta a zamestnanca v dopravných spoločnostiach v Slovenskej...

Rozvrh hodín - Telesná výchova - Zimný semester 2012/2013

Aktuálny rozvrh hodín pre predmet Telesná výchova - zimný semester 2012/2013

Reklamácia ŽSSK

V prípade problémov s uznaním platnosti študentskej BČK vo vlaku a udelením pokuty alebo doplatku do celého cestovného môžete podať reklamáciu na prešetrenie neuznania BČK na...

Trenčianska univerzita má za sebou ďalší úspešný rok

Trenčianska univerzita má za sebou ďalší úspešný rok

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bilancuje rok 2023, ktorý bol plný výziev, ale aj úspechov.     Trenčianska univerzita ponúka všetko čo vysokoškoláci potrebujú....

Správy od 694 do 699 z 699
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica