Oznamy

Skúškové obdobie zimného semestra bude prebiehať hybridným modelom

Skúškové obdobie zimného semestra bude prebiehať hybridným modelom

Milí študenti a kolegovia, skúškové obdobie zimného semestra bude vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehať v bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných programoch na všetkých...

Zimný semester dokončíme dištančne

Zimný semester dokončíme dištančne

Milí študenti a kolegovia, v dôsledku stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie dokončíme zimný semester v bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných programoch na všetkých...

Preventívne prechádzame na online výuku

Preventívne prechádzame na online výuku

Milí študenti a kolegovia, v dôsledku momentálne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, preventívnych opatrení a COVID semaforu od pondelka 8. novembra do soboty 27. novembra 2021 prejdeme v...

Stanovisko Akademického senátu k návrhu novely zákona o vysokých školách

Stanovisko Akademického senátu k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s veľkým znepokojením sleduje súčasný vývoj ohľadom novelizácie vysokoškolskej legislatívy a plne podporuje a stojí za...

Rektorské voľno - 29. 10. 2021 / 02. 11. 2021

Rektorské voľno - 29. 10. 2021 / 02. 11. 2021

Vážení študenti, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, vám udeľuje v piatok 29. 10. 2021 a v utorok 2. 11. 2021 rektorské voľno.

Podporujeme 15. október, svetový deň boja proti rakovine prsníka!

Podporujeme 15. október, svetový deň boja proti rakovine prsníka!

V krajinách po celom svete si október každoročne pripomíname ako mesiac povedomia o rakovine prsníka. Na Slovensku sa každý rok diagnostikuje takmer 3000 nových prípadov rakoviny prsníka. Toto...

Rektor podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Rektor podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Deklarácia je výsledkom národného projektu Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie systému odbornej podpory účasti podnikov a...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica