Facebook Youtube Instagram

Oznamy

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Po dlhých „prázdninách“ otvára Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nový akademický rok 2020/2021. Za zvýšenej opatrnosti a pri určitých obmedzeniach opäť privítame pokračujúcich...

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Úspešným absolventom doktorandského štúdia rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, spoločne s dekanmi fakúlt odovzdal diplomy preukazujúce získanie titulu philosophiae doctor – PhD....

Na študentov čaká vynovený internát

Na študentov čaká vynovený internát

Študenti našej univerzity sa môžu tešiť na vynovené priestory internátu. Dnes sme slávnostne za prítomnosti viacerých významných hostí, učiteľov, kolegov a študentov prestrihli pásku pri príležitosti...

Posunuli sme začiatok akademického roka!

Posunuli sme začiatok akademického roka!

Milí študenti, vážení kolegovia, vzhľadom na aktuálnu situáciu sme vyhoveli odporúčaniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a posunuli sme začiatok akademického roka...

Pokyny k ubytovaniu pre zahraničných študentov

Pokyny k ubytovaniu pre zahraničných študentov

Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení na Trenčianskej univerzite, v súvislosti s pandémiou COVID-19, zverejnených na...

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je unikátnou metódou s významnými klinickými výsledkami v liečbe mnohých ochorení. Trenčianska univerzita sa ako jedna z mála vedeckých inštitúcií môže...

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického...

Správy od 1 do 7 z 546
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica