Oznamy pre študentov

Prieskum kariéry a vzdelávania

Prieskum kariéry a vzdelávania

Milá študentka, milý študent, vítame Vás pri našom každoročnom prieskume s názvom trendence Graduate Barometer 2014 – Európa. Prieskum je uskutočňovaný on-line do 10.2.2014 a zodpovedanie jeho...

Súťaž študentských prác s týždenníkom TREND

Súťaž študentských prác s týždenníkom TREND

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlasuje súťaž študentských prác „Failure Stories - Kde sa stala chyba?“. Zviditeľnite seba, svoje štúdium...

Doplňujúce voľby do AS FPT TnUAD

Uznesenie Akademického senátu FPT v Púchove číslo lV/2013 z mimoriadneho zasadania AS FPT dňa 5.9.2013 AS FPT v súlade s § 8 ods. 2, ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o...

Rozvrh hodín - Telesná výchova - Zimný semester 2013/2014

Aktuálny rozvrh hodín pre predmet Telesná výchova - zimný semester 2013/2014

Harmonogram doplňujúcich volieb do akademického senátu TnUAD za študentskú časť

  Termín Zodpovedá Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TnUAD za  študentskú  časť 19.09.2013 AS FŠT TnUAD Schválenie  harmonogramu doplňujúcich volieb do AS...

Národný štipendijný program na podporu mobilít

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné,...

Jesenné semináre EURAXESS

EURAXESS Slovensko si Vás dovoľuje pozvať na jesenné semináre na tému „Štipendiá do zahraničia, výskumné pracovné ponuky a daňové povinnosti pri príjmoch zo zahraničia“ pre doktorandov,...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica