Oznamy pre študentov

Výzva na predkladanie žiadostí - štipendiá

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné...

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 5.2.19 Anorganické technológie a nekovové materiály

V pripojenom dokumente nájdete informácie o konaní štátnych záverečných skúškach pre III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore  5.2.19 Anorganické technológie a nekovové...

Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 6. ročník súťaže "Cena za najlepší publicistický príspevok v...

Cena SRK za umenie 2013

Slovenská rektorská konferencia, s cieľom prispieť k zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR a propagácii takejto činnosti, zriadila 10.9.2012 „Cenu...

EURIAS Fellowship Programme pre obdobie 2014/2015

Radi by sme Vás informovali o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí pre program: EURIAS Fellowship Programme pre obdobie 2014/2015 Program je určený pre mladých vedeckých pracovníkov a...

Letný ekotábor

Letný ekotábor

Priatelia Zeme Vás pozývajú na   17. Letný ekotábor   KEDY: od 20.7. do 28.7.2013 KDE: bylinková farma, Odorica, neďaleko Spišského, Hrhova a Levoče   ČO NÁS ČAKÁ? Praktická...

Máš nápad? My Ti naň dáme 15 000 €!

Máš nápad? My Ti naň dáme 15 000 €!

Skvelí mladí podnikatelia Junior Achievement-Young Enterprise Europe v spolupráci so spoločnosťou Hyundai spúšťa iniciatívu, ktorá pomôže mladým európskym manažérom zajtrajška premeniť svoje...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica