Oznamy pre študentov

Rektorské voľno

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje všetkým zamestnancom a študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Vyber si firmu, s ktorou už počas štúdia začneš pracovať na spoločnej budúcnosti!

SPICE nie je len anglický výraz pre korenie. Štúdium si ale možno okoreniť práve týmto projektom, teda Student Programme of Integrated Company Education (SPICE), ktorý je spoločnou aktivitou Zväzu...

Rozvrh hodín - Telesná výchova - Zimný semester 2015/2016

Aktuálny rozvrh hodín pre predmet Telesná výchova - zimný semester 2015/2016

Nové bilaterálne zmluvy Erasmus+

Vážení študenti a zamestnanci, s radosťou Vám oznamujeme, že naša univerzita podpísala nové bilaterálne zmluvy v rámci programu Erasmus+. Na tieto univerzity je možné vycestovať už od...

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl

V dňoch 24.4. - 26.4.2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl, na ktorom sa zúčastnili delegáti TnUAD, Bc. Miroslava Andrášová, Bc. Petra Rendková a Ing....

Výstava neziskových organizácií „Život nie je zebra“

Výstava neziskových organizácií „Život nie je zebra“

Projekt Život nie je zebra je nový projekt realizovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati...

Národný štipendijný program na podporu mobilít

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné,...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica