Oznamy pre študentov

Rozvrh pre predmet Telesná výchova

Je potrebné, aby sa študenti, ktorí majú v AIS-e zapísaný predmet Telesná výchova ako výberový predmet, zapísali na konkrétnu pohybovú aktivitu podľa aktuálneho, zverejneného rozvrhu KTVŠ....

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl vo Zvolene

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl vo Zvolene

V dňoch 27. 2. - 1.3. 2015 vo Zvolene zasadalo Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len ŠRVŠ), na ktorom sa zúčastnili delegátky z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, študentka...

Rozvrh pre predmet Telesná výchova

Je potrebné, aby sa študenti, ktorí majú v AIS-e zapísaný predmet Telesná výchova ako výberový predmet, zapísali na konkrétnu pohybovú aktivitu podľa aktuálneho, zverejneného rozvrhu KTVŠ....

Výsledky volieb do ŠRVŠ

Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Voľby prebehli na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD – 03.12.2014 od 08:00 do 16:15. Volieb sa zúčastnilo 219 študentov. Vydaných...

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ), ktoré sa uskutočnia 03.12.2014 na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD. Výsledky a...

Nábor hráčov do univerzitného hokejového tímu

Nábor hráčov do univerzitného hokejového tímu

Spoločný hokejový tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a City University of Seattle vyhlasuje nábor nových hráčov do tímu CityU/TnUAD Gladiators. Hokejový tím je účastníkom novej...

Súťaž študentskej vedecko-odbornej činnosti na Fakulte zdravotníctva

Súťaž študentskej vedecko-odbornej činnosti na Fakulte zdravotníctva

V stredu 14. mája 2014 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnila súťaž študentskej vedecko-odbornej činnosti. Práce 20 študentov boli prezentované...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica