Oznamy pre študentov

Rektorské voľno

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD, poverený výkonom funkcie rektora TnUAD v Trenčíne, udeľuje dňa 30.4.2013 rektorské voľno študentom - aktívnym účastníkom akcie „Športový deň 2013“. Registrácia...

Revolučná zmena v oblasti veľtrhov práce prichádza aj na Slovensko!

IAESTE Slovakia ti ponúka možnosť zúčastniť sa stretnutí s viacerými spoločnosťami v nových priestoroch, u teba doma! Počas marca, na stránkach dniprilezitosti.onxpo.com, ťa budú čakať...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje možnosti štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov...

Rozvrh: Telesná výchova

Aktuálny rozvrh hodín pre predmet Telesná výchova - letný semester 2012/2013

Rektor zvolal akademickú obec

Rektor zvolal akademickú obec

Dňa 31. januára 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce zamestnaneckej a študentskej časti Rektorátu, celouniverzitného pracoviska Vila a Katedry Politológie, ktorú zvolal...

Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poverený výkonom funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje súťaž o cenu rektora v roku 2013. Súťažné...

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku

Aktuálne je otvorená výzva na predkladanie Žiadostí o Štipendium Akcie Rakúsko – Slovensko na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku. Základný harmonogram tejto výzvy je: Uzávierka na...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica