Oznamy pre študentov

Študenti - prváci

Študenti - prváci

Zoznámte sa s Univerzitnou knižnicou TnUAD Navštívte nás a dozviete sa aké služby UK TnUAD poskytuje, získate informácie o online katalógu, prístupných zahraničných databázach, školeniach a mnohých...

Rozšírenie otváracích hodín Univerzitnej knižnice

Rozšírenie otváracích hodín Univerzitnej knižnice

V rámci rozširovania služieb Univerzitná knižnica vychádza v ústrety externým študentom TnUAD. Knižnica bude v mesiacoch marec, apríl otvorená aj v sobotu: 25.03. 2017 od 10.00...

Voľby do študentskej rady vysokých škôl

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súvislosti s oznámením Predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ o vyhlásení volieb do ŠRVŠ

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS TnUAD za CUP

Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2016 v súlade s § 8 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom TnUAD čl. 7...

Erasmus+ vašimi očami

Chcete nám predstaviť svoj pohľad na program Erasmus+? Máte zaujímavé postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+. Chystáte sa na mobilitu do zahraničia? Stvárnite svoje postrehy...

Stáž pre študentov v spoločnosti GOOD.EU.

Profil společnosti: Jsme projektová agentura poskytující služby vedoucí k získání  prostředků  z  fondů  ESF  na všeoborové školení (soft i hard skills) a to převážně...

Podpor iniciatívu Študentskej rady vysokých škôl, zastupuje aj teba

Študentská rada vysokých škôl vyvinula iniciatívu na navýšenie peňažných prostriedkov do Fondu na podporu vzdelávania.  Štát podporuje študentov VŠ výhodnými študentskými pôžičkami. Tento rok...

Správy od 1 do 7 z 63
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica