Facebook Youtube Instagram
 • Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pre všetkých nadšencov vedy a techniky pripravila v rámci Dní vedy a techniky 2018 množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch od 5. do 11. novembra 2018. Zapojili sa všetky fakulty a univerzitné pracoviská Trenčianskej univerzity. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil aktivitu fakúlt a teší ho, že univerzita predstavila svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a zároveň priblížila vedu a techniku mladým ľuďom. Počas dňa otvorených dverí v centre FunGlass mali študenti jedinečnú šancu vidieť, kde všade a akými spôsobmi sa chémia využíva. Súčasťou podujatia bola prednáška a predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch (ICP spektrometer, elektrónový mikroskop, rontgenový difraktometer,...). Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sa uskutočnili prednášky a vedecký workshop. Prednáška riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša, M.Phil. bola na tému Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás - Moc občana meniť svet. Jej cieľom bolo prezentovať a oboznámiť o...

 • Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Trenčianska univerzita sa aj tento rok pripojila k viac než 300 univerzitám, vysokým školám i ďalším vzdelávacím inštitúciám z Českej republiky a ďalších 17 krajín sveta a prezentuje štúdium na veľtrhu v Brne. Gaudeamus Brno je najväčší veľtrh pomaturitného vzdelávania v Česku. Veľtrh každý rok navštívi až 28 000 návštevníkov, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite.  Veľtrh poskytuje kompletný prehľad o štúdiu a uchádzači mohli navštíviť aj náš stánok a dozvedieť sa o študijných programoch či študentskom živote na Trenčianskej univerzite.  Informácie o školách mohli záujemcovia získať na prednáškach, kde sa dozvedeli všetko o štúdiu, fakultách, odboroch, vybavení školy i aktivitách, ktoré ponúkajú. S výberov vhodnej školy pomáhali poradcovia a k dispozícii bolo aj kariérne poradenstvo. 

 • Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Minulý týždeň v dňoch 9. – 11. októbra 2018 študenti z našej univerzity prezentovali štúdium na Trenčianskej univerzite na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC. Veľtrh sa uskutočňuje pod záštitou  podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Uchádzači sa mohli dozvedieť informácie o bakalárskych,  magisterských alebo inžinierskych programoch, výmenných programoch, jazykových kurzoch, kurzoch ďalšieho vzdelávania či poradenských službách. Popri výmene informácií od vystavovateľov, organizátor pripravil pre návštevníkov i mnoho ďalších zaujímavých stretnutí, súťaží, ankiet, seminárov, poradenskú činnosť zabezpečovanú psychológmi a odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov alebo diskusné fórum. Aktivity pri ktorých naši študenti predstavujú štúdium a zdieľajú informácie o univerzite novým potenciálnym študentom podporuje aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

 • Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

  Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

  Ďalší vedecko-výskumný tím Trenčianskej univerzity zaznamenal úspech, tentokrát na Slovensku. Po minuloročnom medzinárodnom úspechu, keď univerzita získala projekt v oblasti excelentného výskumu v programe Horizont 2020, prichádza ocenenie trenčianskych vedcov aj u nás na Slovensku za transfer výskumu do praxe a inováciu roka 2018. Centrum vedecko technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok súťaž „Cena za transfer technológií na Slovensku 2018". Táto  súťaž hodnotí výsledky vedecko-výskumnej práce vedeckých tímov slovenských univerzít,  rezortných výskumných ústavov a SAV. Odborná porota udeľuje cenu v 3 kategóriách: inovácia, inovátor/inovátorka a pracovisko transferu technológií. Toto významné domáce ocenenie tento rok získal tím vedcov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pod vedením dekanky Fakulty priemyselných technológií, prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. Prof. Ondrušová spolu s kolegami, prof. Ing. Marianou Pajtášovou, PhD. a doktorandom  Ing. Ivanom Labajom, vytvorili  pre gumárenský priemysel špeciálnu elastomérnu zmes na báze prírodného kaučuku, v ktorej sú sadze nahradené alternatívnym plnivom z vedľajšieho produktu v energetike. Ide...

 • Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

  Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

  Deň po otvorení nového akademického roka predstavili naši študenti Trenčiansku univerzitu na šiestom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 26. – 27. 9. 2018. Veľtrh je prevažne určený pre stredoškolákov, ktorí hľadajú ďalšie štúdium po maturite. Získavajú tu prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, Česku i v celej Európskej únii. Aj tento rok komunikovali so zástupcami škôl, študentmi a absolventmi. Mohli navštíviť prednášky škôl, či otestovať a zistiť na aké odbory majú predpoklady. Pripravené bolo aj kariérové poradenstvo, kde sa mohli dozvedieť, ako sa po škole uplatnia alebo akým smerom sa vydať v budúcej kariére. Študenti z našej univerzity sa podelili o svoje skúsenosti zo štúdia, mimoškolských aktivít, či študentského života. Možnosti štúdia a informácie čo univerzita ponúka prezentovali aj v rámci sprievodného programu. Rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika teší veľký záujem zo strany uchádzačov o takéto podujatia. Tento rok sme predstavili vynovený dizajn stánku, ale aj nové študijné odbory.   Najbližšie nás čakajú výstavy v Bratislave, Brne, Helsinkách, Kyjeve, Astane či Košiciach.

Other countries

1. step: Submitting an application for study:

The applicant shall provide:

 1. filled application for study form Opens external link in new windowhttps://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie;
  (an email address is required to facilitate further communication);

 2. proof of payment of the fee for the admission procedure (may be from internet banking);
  The fee for the admission procedure must be paid to the Treasury account:
  IBAN: SK 1381800000007000065375,
  SWIFT: SPSRSKBA,
  Variable symbol: see the table below,
  Specific symbol: Birth number of the applicant, without a slash (/).
  You are advised to include the name and surname of the applicant in the report to the recipient.

  Faculty Fee Variable symbol
  Faculty of Social and Economic Relations 34 € 10602
  Faculty of Special Technology 25 € 10302
  Faculty of Industrial Technologies 17 € 10502
  Faculty of Healthcare 60 € 10902
  Department of Political Science 35 € 19002
  FunGlass, VILA – Joint Glass Centre 35 € 19024


 3. the decision on recognition of the education certificate (not later than the date of enrollment). (See the steps to get it below)

Send these documents to:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911  Trenčín


2. step: Temporary stay for study purposes for students / PhD students

Third-country students who are planning to stay in Slovakia for more than 90 days have to request
a temporary stay for study purposes. The application is submitted personally either abroad at the Slovak Opens external link in new windowEmbassy /Consulate territorially competent for the foreign country or in Slovakia at the relevant foreigners' police department.

The applicant shall provide:

 1. Filled „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu" (which means Request for a Temporary Stay; it must be filled out in Slovak);
 2. 2 current face photos 3 x 3.5 cm;
 3. a valid travel document (only for viewing);
 4. a document proving the purpose of the stay - confirmation of the school on admission to study (in Slovak);
 5. a document in the Slovak language proving sufficient financial security during the stay - a statement of the balance on the bank account held in the name of the third-country national;
 6. Extract from the Criminal Record, apostilled or superlegalised, from the country of residence of the foreigner and from every country where the foreigner has stayed for more than 90 days in the last 3 years during 6 consecutive months; each extract must be subsequently officially translated into Slovak by Slovak court translator (list of court translators can be found at Opens external link in new windowhttp://jaspi.justice.gov.sk );
 7. Foreigners who are going to study at college do not provide accommodation.

None of these documents may be older than 90 days.
Fees: EUR 4.50 for issuing a residence card
The personnel of the foreigners' police department communicate exclusively in Slovak. Therefore, we recommend those who do not speak Slovak to come to the foreigners' police department in the company of someone who does speak Slovak. 

Address of the Foreigners' police department in Trenčín:
Odbor cudzineckej polície Trenčín
Jilemnického 2, Trenčín 911 01
Tel: +421-96120-3233
Fax: +421-96120-3209 

If a temporary residence permit is granted, within 30 days of the receipt of the residence document, it is necessary to provide the foreign police department with a proof of medical examination confirming that the person concerned does not suffer from a disease threatening public health. . The proof of health check must not be older than 30 days and can only be obtained in selected Slovak Opens external link in new windowhealthcare facilities.


3. step: Recognition of full secondary education or full secondary vocational education for the purpose of continuing in study

An applicant who has successfully completed secondary education or full secondary vocational education in EU Member State or a third country is required to submit a decision on the recognition of an education certificate in order to continue the bachelor study at the Trenčín Univerzity Alexander Dubček (hereinafter referred to as TnUAD).

Recognition of an education certificate, which is a certificate of evidence of a school-leaving examination issued by a recognized secondary school in another Member State or a third country, is decided by the district office in the seat of the region after comparing the content and extent of the applicant's education with the content and extent of the education which, according to the state educational program, is required in the Slovak Republic.

The applicant shall provide:

 1. request for recognition of a document;
 2. a copy of the identity document;
 3. a certified copy of a certificate of completed education - a translation into Slovak language must be made by a court interpreter;
 4. statement of completed subjects and completed exams;
 5. confirmation from a recognized secondary school on the scope of practical training (for secondary vocational education or full secondary vocational education);
 6. verification of the authenticity of the signatures and of the stamp of the school on the certificate of completion of education by the authorities of the state of origin responsible for its verification;
 7. proof of payment of the administrative fee 30 euros.

Uvedené dokumenty zašle na adresu:

Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica