Facebook Youtube Instagram
 • Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pre všetkých nadšencov vedy a techniky pripravila v rámci Dní vedy a techniky 2018 množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch od 5. do 11. novembra 2018. Zapojili sa všetky fakulty a univerzitné pracoviská Trenčianskej univerzity. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil aktivitu fakúlt a teší ho, že univerzita predstavila svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a zároveň priblížila vedu a techniku mladým ľuďom. Počas dňa otvorených dverí v centre FunGlass mali študenti jedinečnú šancu vidieť, kde všade a akými spôsobmi sa chémia využíva. Súčasťou podujatia bola prednáška a predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch (ICP spektrometer, elektrónový mikroskop, rontgenový difraktometer,...). Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sa uskutočnili prednášky a vedecký workshop. Prednáška riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša, M.Phil. bola na tému Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás - Moc občana meniť svet. Jej cieľom bolo prezentovať a oboznámiť o...

 • Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Trenčianska univerzita sa aj tento rok pripojila k viac než 300 univerzitám, vysokým školám i ďalším vzdelávacím inštitúciám z Českej republiky a ďalších 17 krajín sveta a prezentuje štúdium na veľtrhu v Brne. Gaudeamus Brno je najväčší veľtrh pomaturitného vzdelávania v Česku. Veľtrh každý rok navštívi až 28 000 návštevníkov, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite.  Veľtrh poskytuje kompletný prehľad o štúdiu a uchádzači mohli navštíviť aj náš stánok a dozvedieť sa o študijných programoch či študentskom živote na Trenčianskej univerzite.  Informácie o školách mohli záujemcovia získať na prednáškach, kde sa dozvedeli všetko o štúdiu, fakultách, odboroch, vybavení školy i aktivitách, ktoré ponúkajú. S výberov vhodnej školy pomáhali poradcovia a k dispozícii bolo aj kariérne poradenstvo. 

 • Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Minulý týždeň v dňoch 9. – 11. októbra 2018 študenti z našej univerzity prezentovali štúdium na Trenčianskej univerzite na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC. Veľtrh sa uskutočňuje pod záštitou  podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Uchádzači sa mohli dozvedieť informácie o bakalárskych,  magisterských alebo inžinierskych programoch, výmenných programoch, jazykových kurzoch, kurzoch ďalšieho vzdelávania či poradenských službách. Popri výmene informácií od vystavovateľov, organizátor pripravil pre návštevníkov i mnoho ďalších zaujímavých stretnutí, súťaží, ankiet, seminárov, poradenskú činnosť zabezpečovanú psychológmi a odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov alebo diskusné fórum. Aktivity pri ktorých naši študenti predstavujú štúdium a zdieľajú informácie o univerzite novým potenciálnym študentom podporuje aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

 • Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

  Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

  Ďalší vedecko-výskumný tím Trenčianskej univerzity zaznamenal úspech, tentokrát na Slovensku. Po minuloročnom medzinárodnom úspechu, keď univerzita získala projekt v oblasti excelentného výskumu v programe Horizont 2020, prichádza ocenenie trenčianskych vedcov aj u nás na Slovensku za transfer výskumu do praxe a inováciu roka 2018. Centrum vedecko technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok súťaž „Cena za transfer technológií na Slovensku 2018". Táto  súťaž hodnotí výsledky vedecko-výskumnej práce vedeckých tímov slovenských univerzít,  rezortných výskumných ústavov a SAV. Odborná porota udeľuje cenu v 3 kategóriách: inovácia, inovátor/inovátorka a pracovisko transferu technológií. Toto významné domáce ocenenie tento rok získal tím vedcov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pod vedením dekanky Fakulty priemyselných technológií, prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. Prof. Ondrušová spolu s kolegami, prof. Ing. Marianou Pajtášovou, PhD. a doktorandom  Ing. Ivanom Labajom, vytvorili  pre gumárenský priemysel špeciálnu elastomérnu zmes na báze prírodného kaučuku, v ktorej sú sadze nahradené alternatívnym plnivom z vedľajšieho produktu v energetike. Ide...

 • Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

  Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

  Deň po otvorení nového akademického roka predstavili naši študenti Trenčiansku univerzitu na šiestom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 26. – 27. 9. 2018. Veľtrh je prevažne určený pre stredoškolákov, ktorí hľadajú ďalšie štúdium po maturite. Získavajú tu prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, Česku i v celej Európskej únii. Aj tento rok komunikovali so zástupcami škôl, študentmi a absolventmi. Mohli navštíviť prednášky škôl, či otestovať a zistiť na aké odbory majú predpoklady. Pripravené bolo aj kariérové poradenstvo, kde sa mohli dozvedieť, ako sa po škole uplatnia alebo akým smerom sa vydať v budúcej kariére. Študenti z našej univerzity sa podelili o svoje skúsenosti zo štúdia, mimoškolských aktivít, či študentského života. Možnosti štúdia a informácie čo univerzita ponúka prezentovali aj v rámci sprievodného programu. Rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika teší veľký záujem zo strany uchádzačov o takéto podujatia. Tento rok sme predstavili vynovený dizajn stánku, ale aj nové študijné odbory.   Najbližšie nás čakajú výstavy v Bratislave, Brne, Helsinkách, Kyjeve, Astane či Košiciach.

Людські ресурси та управління персоналом – Philosophiae doctor (PhD.) - full-time

Вимоги до абітурієнтів:

Основною умовою для вступу до докторантури в програму третього ступеня «Людські ресурси та управління персоналом» є завершення навчальної програми другого ступеня університетського навчання 3.3.14 «Людські ресурси та управління персоналом» або другого ступеня в одній з навчальних програм з системи навчальних програм 3.3 «Економіка та менеджмент».

Кандидати відбираються на підставі результатів співбесіди з приймальними комісіями відповідно до перевірених знань заявників у галузі навчання, а також здатності заявника пояснити приймальному комітету зміст, методи рішення, структуру та очікувані результати обраної дисертації. Приймальна комісія обере кандидатів, які будуть найкращими для навчання на третьому ступені.

Частиною співбесіди є презентація підготовленого проекту дисертації (приблизно 15 сторінок, 1 сторінка анотації на міжнародній мові) до комітету та наукових обговорень відповідно до опублікованих тез до теми програми навчання «Людські ресурси та управління персоналом».

Інформація про програму навчання:

Спеціалізація випускника 3-го ступня навчальної програми «Людські ресурси та управління персоналом» у галузі вивчення 3.3.14 «Людські ресурси та управління персоналом» включає набір знань та досвід в галузі людських ресурсів та управління персоналом. Випускник отримує знання про сучасний стан наукових знань в галузі теорії та практики управління людськими ресурсами та персоналом, які базуються на власних наукових дослідженнях та самостійній творчій діяльності. Випускник здатний самостійно працювати, вивчати, виявляти, аналізувати та уточнювати проблеми в теорії та практиці управління людськими ресурсами та персоналом, шукати та застосовувати адекватні способи їх вирішення. Випускник має всебічні, глибокі та спеціальні знання про управління людськими ресурсами та кадрову діяльність, випускник визнає наукові методи дослідження. Випускник має можливість розробляти відповідні знання про процеси управління та генерувати нові знання з питань управління людськими ресурсами та персоналом через наукову діяльність. Випускник також може створювати ефективні системи управління людськими ресурсами у великих організаціях. Випускник отримає передумови для застосування в галузі досліджень, розробки та управління людськими ресурсами в навчальних, консультативних, кадрових консультаційних департаментах та галузях виробничих організацій, державного управління та органів місцевого самоврядування. Крім того, випускники вміють підтримувати сучасний рівень знань в галузі досліджень, управління та розвитку людських ресурсів та сприяти власному професійному розвитку.

Випускник 3 ступня 3.3.14 «Людські ресурси та управління персоналом» отримує такі знання і навички:

·         методологія та методи наукової роботи,

·         здатність досліджувати, аналізувати та створювати нові знання,

·         здатність застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності,

·         вміння представити та обгрунтувати результати своєї роботи іноземною мовою.

Випускники можуть працювати на посадах вчених в університетах, науково-дослідних установах, у керівництві виробничими підприємствами, державними, громадськими та іншими організаціями.


1st academic year – the 3rd degree of study (PhD. degree)

S U B J E C T Hours/Weekly Credits
Winter Term Summer Term
No. Name L/S Exam L/S Exam
Compulsory courses  
1 Microeconomic and Macroeconomic Theories 2/2 x     10
2 Strategic Human Resource Management 2/2 x     10
3 Methodology of Scientific Work 2/2 x     10
4 Presenting Scientific Research in a foreign language 2/2 x     5
5 Managerial Economics     2/2 x 10
Compulsory optional courses
6 Compulsory optional course  I.     2/2 x 5
7 Compulsory optional course  II.     2/2 x 5
Compulsory optional courses
1 Trends in the Labour Market  and Employment Strategy Development
2 Human Resources Education and Development
3 Personnel Cost Management in an Organization
4 Change Management
5 Social and Psychological Aspects in Personnel Management
6 Strategic Management in Organizations
7 Managerial Communication
8 Quantitative Analyses in Personnel Management

  2nd academic year – the 3rd degree of study (PhD. degree)

S U B J E C T Hours/Weekly Credits
Winter Term Summer Term
No. Name L/S Exam L/S Exam
Compulsory courses  
8 Dissertation Examination   x 15

  3rd academic year – the 3rd degree of study (PhD. degree)  

S U B J E C T Hours/Weekly Credits
Winter Term Summer Term
No. Name L/S Exam L/S Exam
Compulsory courses  
8 Defense of the dissertation   x 10

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica