Facebook Youtube Instagram

Habilitácie a inaugurácie

Habilitačné konania na TnUAD v Trenčíne

Ing. Róbert Klement, PhD.

Ing. Mária Chromčíková, PhD.


Habilitačné konania na FPT so sídlom v Púchove

Ing. Jela Legerská, PhD.

Ing. Vladimíra KRMELOVÁ, PhD.

Ing. Ján Rybníček, PhD.

Ing. Petra Skalková, PhD.

Ing. Ján Vavro, PhD.


Vymenúvacie konanie na FPT so sídlom v Púchove

doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.

doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.


Habilitačné konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

Dr. Ing. Daniel Križan

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 22. decembra 2017.

Ing. Igor Barényi, PhD.

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 4. mája 2017

doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 4. februára 2014


Vymenúvacie konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

Žiadosť o vymenúvacie konanie bola doručená dňa 4. februára 2014


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica