Facebook Youtube Instagram

Habilitácie a inaugurácie

Habilitačné konania na TnUAD v Trenčíne

Ing. Róbert Klement, PhD.

Ing. Mária Chromčíková, PhD.


Habilitačné konania na FPT so sídlom v Púchove

Ing. Katarína Moricová, PhD.

Mgr. Jana Šulcová, PhD.

Ing. Jela Legerská, PhD.

Ing. Vladimíra KRMELOVÁ, PhD.

Ing. Ján Rybníček, PhD.

Ing. Petra Skalková, PhD.

Ing. Ján Vavro, PhD.


Vymenúvacie konanie na FPT so sídlom v Púchove

doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.

doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.


Habilitačné konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

Dr. Ing. Daniel Križan

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 22. decembra 2017.

Ing. Igor Barényi, PhD.

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 4. mája 2017

doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 4. februára 2014


Vymenúvacie konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

Žiadosť o vymenúvacie konanie bola doručená dňa 4. februára 2014


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica