Habilitácie a inaugurácie

Habilitačné konania na TnUAD v Trenčíne

José Joaquín Velázquez García, PhD.

Amir Hossein Pakseresht, PhD.

Ing. Róbert Klement, PhD.

Ing. Mária Chromčíková, PhD.


Habilitačné konania na FPT v Púchove

Mgr. Jana Braniša, PhD.

Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.

Vzhľadom na preventívne opatrenia v SR zamerané na obmedzenie šírenia nákazy COVID-19 bolo habilitačné konanie prerušené k dátumu od 29.3.2020 do 30.9.2020.

Ing. Katarína Moricová, PhD.

Mgr. Jana Šulcová, PhD.

Ing. Jela Legerská, PhD.

Ing. Vladimíra KRMELOVÁ, PhD.

Ing. Ján Rybníček, PhD.

Ing. Petra Skalková, PhD.

Ing. Ján Vavro, PhD.


Inauguračné konania na FPT v Púchove

doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D.

doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.

doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.


Habilitačné konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

Ing. Helena Kraváriková, PhD.

 
Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 12. decembra 2019.

Dr. Ing. Daniel Križan

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 22. decembra 2017.

Ing. Igor Barényi, PhD, EUR ING

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 4. mája 2017

doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 4. februára 2014


Vymenúvacie konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

Žiadosť o vymenúvacie konanie bola doručená dňa 4. februára 2014


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica