Habilitácie a inaugurácie

Habilitačné konania na TnUAD v Trenčíne

José Joaquín Velázquez García, PhD.


Habilitačné konania na FPT v Púchove


Inauguračné konania na FPT v Púchove


Habilitačné konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.


Inauguračné konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne


Vymenúvacie konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica