EUR ING Title

Titul EUR ING (euroinžinier) garantuje kompetencie našich absolventov – kvalifikovaných inžinierov, ktoré im umožňujú vykonávanie odbornej praxe vo vnútri i mimo geografického priestoru, reprezentovaného krajinami členstva FEANI. Cieľom štátov, registrovaných vo FEANI, je vytvoriť rámec vzájomného uznávania kvalifikácií pre inžinierov, ktorí majú záujem pracovať mimo vlastnej krajiny a s garanciou kompetencií.

Záujemcovia o udelenie certifikátu EUR ING nájdu všetky podrobné informácie na stránke: http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier/podmienky-ziskanie-certifikatu-eur-ing

Viac informácií nájdete na: http://www.feani.org/


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica