Facebook Youtube Instagram
 • Trenčiansky župan dostal od malých bakalárikov župan

  Trenčiansky župan dostal od malých bakalárikov župan

  Napriek tomu, že sú prázdniny, niektorí žiaci aj teraz prahnú po vedomostiach a chcú sa naučiť niečo viac. Práve kvôli tomu vznikol pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne projekt Trenčianska detská univerzita. Tento rok ju navštevuje 180 detí od 6 do 12 rokov, čo je o 50 viac ako vlani. Popri bohatom programe, ktorý im pripravili pracovníci univerzity ich na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) prijal predseda Jaroslav Baška. „Milé deti, vy ste dnes poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ privítal ich v poslaneckých laviciach v Kongresovej sále úradu. „Pokojne ma volajte župko,“ pokračoval a zaujímalo ho, aké stredné školy chcú navštevovať. „Som rád, že prevládajú školy technického zamerania, či už automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnika či špeciálna technika. Do nášho kraja prichádzajú investori a ich požiadavky sú práve kvalifikovaní pracovníci v týchto oblastiach. Ďakujem rektorovi Habánikovi a zamestnancom Trenčianskej univerzity, že v tomto milom projekte pokračujú a že sme sa doň mohli tento rok zapojiť. Deti ma veľmi potešili aj svojimi vedomosťami aj darčekom – županom. Stretnutie s nimi ma vrátilo do mojich školských čias,“...

 • Dnes sa otvorili brány Trenčianskej detskej univerzity

  Dnes sa otvorili brány Trenčianskej detskej univerzity

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dnes, 20. augusta 2014, otvorila svoje brány žiakom základných škôl vo veku 6 – 12 rokov v rámci projektu Trenčianskej detskej univerzity. Naši najmladší študenti tak najbližšie tri dni zažijú pravú atmosféru vysokoškolského života, počas ktorých v nich budeme zábavnou formou stimulovať chuť vzdelávať sa.  Tento ročník znamenal pre našu univerzitu obrovskú výzvu, keďže záujem o Trenčiansku detskú univerzitu prekonal všetky naše očakávania a na štúdium dnes nastúpilo viac ako 180 detí. Ako býva zvykom, študentov už tradične privítal rektor univerzity, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý zahájil Trenčiansku detskú univerzitu úvodnou prednáškou o činnosti univerzity, a následne prednáškou o spoločnej európskej mene s názvom „Môžem platiť v celej Európe eurom, či potrebujem aj iné peniaze?“. Počas prednášky sa malí poslucháči dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní eura, napr. v akých krajinách si kúpia zmrzlinu za eurá,  ako sa odlišujú euromince zo Slovenska od iných krajín i to, aké skryté symboly v sebe ukrývajú eurobankovky. Všetci už netrpezlivo čakali na záver prednášky, aby mohli položiť svoje zvedavé a záľudné otázky....

 • Predseda TSK na promóciách Fakulty špeciálnej techniky

  Predseda TSK na promóciách Fakulty špeciálnej techniky

  Na slávnostných promóciách Fakulty špeciálnej techniky  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sme okrem akademických funkcionárov fakulty a rektora univerzity doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., srdečne privítali aj vzácnych hostí. Pozvanie prijali Ing. Jaroslav Baška - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Milan Cagala, CSc., - čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a Ing. Pavol Radič – vedúci certifikačného orgánu systémov manažérstva Výskumného ústavu zváračského Bratislava. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja vo svojom príhovore zablahoželal absolventom a vyslovil uznanie rektorovi za skvalitnenie poskytovaného vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a radosť, že práve Trenčiansky samosprávny kraj sa môže pýšiť takouto univerzitou a fakultou.  „Milí absolventi, chcel by som Vám zablahoželať k úspechu, ktorý ste dosiahli a dnes so svojimi najbližšími oslávite.  Zakončili ste ďalšiu životnú skúšku, a to 5 ročné inžinierske štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Pevne verím a želám Vám, aby ste kvalitné vzdelanie nadobudnuté na univerzite plnohodnotne zhodnotili v praxi. “

 • Promócie oslávili aj študenti tretieho veku

  Promócie oslávili aj študenti tretieho veku

  Absolventi Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu 2. júla 2014 zavŕšili svoje štúdium slávnostnou promóciou, počas ktorej im doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor našej univerzity, vydal osvedčenie o štúdiu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už dvanásty rok ponúka občanom v poproduktívnom veku možnosť kvalitného ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia na úrovni vysokoškolského prostredia. Univerzita tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je významnou súčasťou programu celoživotného vzdelávania Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá svojou koncepciou záujmového vzdelávania prispieva k rozširovaniu vedomostí seniorov a napomáha im vytvárať vysoko hodnotný životný program. Rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik PhD., v slávnostnom príhovore vyslovil uznanie absolventom Univerzity tretieho veku a poblahoželal im k úspešnému ukončeniu štúdia.  „Vyžaduje to určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a chuti zmeniť svoj život. Tak ako kedysi v detstve, je aj táto škola skúškou flexibilnej mysle a schopnosti reagovať na rôznorodé povinnosti, úlohy, situácie i na nové medziľudské vzťahy. Vám, ktorí...

 • Slávnostné promócie Fakulty zdravotníctva

  Slávnostné promócie Fakulty zdravotníctva

  Úspešné ukončenie štúdia v bakalárskom a v magisterskom štúdiu  zavŕšili študenti  Fakulty zdravotníctva na slávnostných promóciách, ktoré sa uskutočnili v dňoch 2. až 3. júla 2014. Absolventi si prevzali diplomy z rúk doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty zdravotníctva zúčastnil aj rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov, ich rodičov,  manželov, manželky a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia. Rektor zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši  absolventi budú  vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie, ktoré je schopné obstáť v konkurenčnom prostredí na trhu práce. Slávnostnú atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie čerstvej absolventky Fakulty zdravotníctva Bc. Veroniky Kosáčovej.

Podujatia

Záverečná konferencia projektu Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo na TnUAD

Záverečná konferencia projektu Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo na TnUAD

Projekt VIP, ktorý v spolupráci s medzinárodnými partnermi implementuje Rozvojová agentúra TSK, n. o. je zameraný na...

1. UPC ples

1. UPC ples

Ukončenie plesovej sezóny v piatok 08. 02. 2013 pred popolcovou stredou na 1. UPC plese...

Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD v Trenčínepozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 25. januára 2013, so začiatkom o 9.00...

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ), ktoré sa uskutočnia 12.02.2013 na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD. Výsledky...

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

Pozvánka na Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť, ktorý sa uskutoční dňa 19. januára 2013...

Uvedenie kalendára TnUAD 2013 do života

Uvedenie kalendára TnUAD 2013 do života

Dňa 6. decembra 2012 sa v Synagóge v Trenčíne konal „krst“ kalendára TnUAD 2013 – uvedenie kalendára do života...

Informačný deň a individuálne konzultácie SAIA - zmena miestnosti

V súvislosti "Informačným  dňom a individuálnymi konzultáciami SAIA" Vám oznamujeme, že tieto nebudú prebiehať v miestnosti B 128, ale B 343 (presklená miestnosť na katedre...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica