Facebook Youtube Instagram
 • Začali slávnostné promócie

  Začali slávnostné promócie

  Úspešné ukončenie 5-ročného štúdia v inžinierskom a v magisterskom stupni štúdia na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými promóciami. Ako tradične aj tento rok začali Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov dnes 11. júna 2014. Študenti, teraz už úspešní absolventi si prevzali inžiniersky diplom z rúk dekana fakulty doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc.. Slávnostného aktu sa okrem akademických funkcionárov fakulty zúčastnil aj rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov, ich rodičov, manželov, manželky a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia. Rektor zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši absolventi budú vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu, ktoré je schopné obstáť v konkurenčnom prostredí na trhu práce. Slávnostnú atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie absolventky Bc. Veroniky Kosáčovej z Fakulty zdravotníctva. V najbližších dňoch sa uskutočnia promócie Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Univerzity tretieho veku, Katedry politológie, Fakulty zdravotníctva a Fakulty špeciálnej techniky. „Úprimne blahoželám všetkým absolventom a prajem im veľa úspechov v ďalšej etape...

 • Vernisáž prác našich študentov v Prahe

  Vernisáž prác našich študentov v Prahe

  V galérii Slovenského inštitútu v Prahe sa 21. mája 2014 uskutočnila vernisáž výstavy „Textílie v dizajne“, ktorá prezentuje výsledky práce študentov Oddelenia priemyselného dizajnu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré sú obrazom prepojenia slovenskej technickej aj umeleckej tvorby. Naši študenti potešili kolekciou originálnych modelov určených na slávnostné a neformálne príležitosti súčasného výtvarného umenia, scénografie, fotografie, architektúry či dizajnu, ale aj doplnkov – šperky a kabelky. Výstavu otvoril rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s riaditeľom Slovenského inštitútu Vladimírom Valovičom. Medzi hosťami nechýbala prodekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove prof. Ing. Darina Ondrušová PhD. a doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. vedúci Oddelenia priemyselného dizajnu. Oddelenie priemyselného dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií patrí medzi významné súčasti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Študijným programom „Textilná technológia a návrhárstvo“ vytvorilo Oddelenie priemyselného dizajnu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priestor, kde sa rozvíja umelecká kreativita talentovaných študentov. Výsledky ich práce, ktoré...

 • Univerzita 10 rokov v EU

  Univerzita 10 rokov v EU

  Oslavy desiateho výročia vstupu do Európskej únie sú v plnom prúde aj v Trenčíne. Trenčania výročie oslávili na podujatí EÚ roadshow 2014 v pondelok 19. mája 2014. Na Mierovom námestí v Trenčíne sa od ranných hodín konali zaujímavé interaktívne hry a súťaže pre mladých i diskusie o desaťročnom pôsobení našej krajiny v európskom spoločenstve. Na námestie zavítali vzácni hostia, medzi ktorými nemohol chýbať ani rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ing. Dušan Chrenek, ale aj primátor mesta Trenčín spolu s poslancami. Rektor na slávnostnom otvorení vo svojom príhovore vyzdvihol prínosy EU pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne hlavne v oblasti projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EU cez operačné programy vzdelávanie, či veda a výskum: „Pomocou projektov financovaných zo zdrojov EU sa nám podarilo zrekonštruovať  budovy univerzity, zabezpečiť študentom nadštandardné pracovné podmienky a didaktické pomôcky k výučbe, či zaviesť on-line formu vzdelávania. Vďaka eurofondom máme na univerzite vybudované jedno z najlepších excelentných pracovísk na výskum skla...

 • Naši študenti na turnaji univerzít

  Naši študenti na turnaji univerzít

  Študenti našej univerzity sa 15. mája 2014 zúčastnili celoslovenského futbalového turnaja univerzít. Vo veľmi silnej konkurencii desiatich univerzitných tímov naša reprezentácia postúpila z tretieho miesta do vyraďovacej časti. Vo štvrťfinálovom zápase mal však súper viac šťastia a nášmu tímu štyri sekundy pred koncom zápasu tesne ušlo víťazstvo. Našim študentom ďakujeme za predvedenú hru a účasť na celoslovenskom medziuniverzitnom turnaji a tešíme sa na ďalší ročník.

 • Odborná prax ako nástroj zvyšovania kvality vzdelávania na našej univerzite

  Odborná prax ako nástroj zvyšovania kvality vzdelávania na našej univerzite

  O spolupráci univerzity s praxou, o sledovaní študentov po absolvovaní univerzity, o tom, absolventi ktorých študijných programov jednotlivých fakúlt sú najviac žiadaní, ale aj o význame národného projektu a iných projektov pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sme sa porozprávali s rektorom univerzity  doc.  Ing. Jozefom Habánikom,  PhD. Prečo by študenti mali počas vysokoškolského štúdia absolvovať prax v podniku? Cieľom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poskytovanie kvalitného vzdelania našim študentom a spojením s praxou už počas štúdia im dokážeme garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce. Vedením pravidelných dialógov so zamestnávateľmi a umiestňovaním študentov do praxe nastavujeme systém vzdelávania presne podľa ich potrieb, a tým zabezpečujeme stály prísun kvalifikovanej pracovnej sily do podnikov a firiem. Študent, ktorý už počas štúdia vykonáva odbornú prax u zamestnávateľa má väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Nadobudnuté vzdelanie získané na našej univerzite efektívnejšie transformuje na zručnosti, ktoré sa od neho vyžadujú a rýchlejšie sa adaptuje vo firemnom procese podniku. Spolupracuje Vaša univerzita s podnikmi vo Vašom regióne? Trenčianska univerzita Alexandra...

Podujatia

Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD v Trenčínepozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 25. januára 2013, so začiatkom o 9.00...

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ), ktoré sa uskutočnia 12.02.2013 na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD. Výsledky...

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

Pozvánka na Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť, ktorý sa uskutoční dňa 19. januára 2013...

Uvedenie kalendára TnUAD 2013 do života

Uvedenie kalendára TnUAD 2013 do života

Dňa 6. decembra 2012 sa v Synagóge v Trenčíne konal „krst“ kalendára TnUAD 2013 – uvedenie kalendára do života...

Informačný deň a individuálne konzultácie SAIA - zmena miestnosti

V súvislosti "Informačným  dňom a individuálnymi konzultáciami SAIA" Vám oznamujeme, že tieto nebudú prebiehať v miestnosti B 128, ale B 343 (presklená miestnosť na katedre...

Pozvánka na informačný deň a individuálne konzultácie

Rozmýšľaš, že si podáš žiadosť o grant v SAIA? Nevieš ako na to? Zastav sa 12.12.2012 medzi 9.30 hod. - 11.30 hod v zasadačke B 128, kde bude čakať pracovníčka SAIA, ktorá Ti predstaví Tvoje možnosti...

Zimné študentské hry

Zimné študentské hry

Zimné študentské hry 2013 sú podujatie pre všetkých študentov a mladých ľudí, ktorí milujú šport, zábavu a stretnutia s novými ľuďmi. Ide o druhý ročník tejto športovej udalosti,...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica