Zoznam prístupových bodov

Študentská ulica

 • Budova A - vstupná hala
 • Budova A - Ekonomické oddelenie, kvestor
 • Budova A - 2. poschodie VILA
 • Budova A - zasadačka rektora
 • Budova A - prízemie - severo-východné krídlo
 • Budova A - 1. poschodie - severo-východné krídlo
 • Budova A - 2. poschodie - severo-východné krídlo
 • Budova B - 1. poschodie
 • Budova B - študentské centrum
 • Budova B - 2. poschodie
 • Budova B - 4. poschodie
 • Budova B - aula
 • Budova B - vstupná hala
 • Budova C - 2. poschodie - kancelárie
 • Budova C - aula
 • Budova C - B101
 • Budova C - B104
 • Budova C - B201
 • Budova C - B204
 • Budova C - B300
 • Budova C - B304
 • Budova C - Dekanát
 • Budova C - Suterén
 • Budova C - Študijné oddelenie

Fakulta špecialnej techniky

 • Aula Z1
 • Z207
 • Z211
 • Z309
 • Z409
 • Z411
 • Z416
 • Z504
 • Z508
 • ZP313
 • Internát

Fakulta zdravotníctva

 • Dekanát
 • Prízemie
 • 1. poschodie
 • Budova A

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica