Nastavenie Wi-Fi pre Windows 7

Kliknite tlačítkom myšky na ponuku štart a vyberte Ovládací panel

 

Vyberte Centrum sietí

 

Vyberte Nastaviť nové pripojenie alebo sieť

 

Vyberte Manuálne vytvorenie pripojenia k bezdrôtovej sieti

 

Názov siete zadajte: eduroam

Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise

 

Vyberte Zmena nastavenia pripojenia

 

Kliknite na záložku Zabezpečenie

 

Vyberte Nastavenie

 

Kliknite na položku Konfigurovať

 

Odznačte položku Automaticky použiť moje prihlasovacie meno a heslo systému

 

Potvrďte nastavenia a prejdite na položku Rozšírené nastavenie

 

Označte položku Zadajte režim overenia

Vyberte z ponuky Overenie používateľa

Kliknite na Uložiť poverenia

 

Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo

 Pripojte sa do siete eduraom


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica