Nastavenie Wi-Fi pre Windows 10

Kliknite pravým tlačítkom myšky na ponuku štart (alebo klávesa Win + x) a vyberte Ovládací panel

 

Vyberte Centrum sietí

 

Vyberte Nastavenie nového pripojenia alebo siete

 

Vyberte Manuálne vytvorenie pripojenia k bezdrôtovej sieti

 

Názov siete zadajte: eduroam
Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise

 

Vyberte Zmena nastavenia pripojenia

 

Kliknite na záložku Zabezpečenie

 

Vyberte Nastavenie

 

Kliknite na položku Konfigurovať

 

Odznačte položku Automatically use my Windows logon name and password

 

Potvrďte nastavenia a prejdite na položku Rozšírené nastavenie

 

Označte položku Zadajte režim overenia
Vyberte z ponuky Overenie používateľa
Kliknite na Uložiť poverenia

 

Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica