Nastavenie Wi-Fi pre iPhone 8.3

Zo zoznamu bezdrôtových sietí Wi-Fi vyberte sieť eduroam

 

Vyplňte používateľské meno a heslo

 

Potvrďte dôverihodnosť certifikátu

 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica