Nastavenie Wi-Fi pre Android 5.1

Zo zoznamu bezdrôtových sietí Wi-Fi vyberte sieť eduroam

 

Vyplňte používateľské meno a heslo
V rozšírených možnostiach vyberte:
Metódu EAP PEAP
Overenie - 2. fáza MSCHAPV2

 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica