Eduroam

Základné informácie

eduroam Opens external link in new windowwww.eduroam.org (Education Roaming) je projekt a služba, prostredníctvom ktorej užívatelia z participujúcich inštitúcií vzájomne získaju prístup k Internetu v hosťovskej inštitúcii využijúc svoje domáce prístupové údaje. Administratívna réžia prístupu k sieti je týmto redukovaná a zároveň je podporovaná mobilita užívateľov.

Ďalšie informácie je možné získať na Opens external link in new windowwww.eduroam.sk, prípadne Opens external link in new windowwww.eduroam.org.

Projekt eduroam je implementovaný v Európe, Kanade, Austrálii, USA a v Japonsku.

Dostupnosť a pokrytie siete v rámci svetových lokalít si môžete pozrieť na Opens external link in new windowinteraktivnej mape pripojených členov.

Dostupnosť siete eduroam

Prístup k sieti: Zoznam prístupových bodov

Technické parametre pre Wi-Fi

  • SSID: eduroam
  • Autentizácia: 802.1x
  • Zabezpečenie: WPA2 Enterprise (WPA2 Podnikový)
  • Šifrovanie: AES
  • Sieťová autentifikácia: PEAP/MS-CHAPv2
  • IP Adresa: DHCP (Automatické)
  • DNS server: DHCP (Automatické)

Automatické nastavenie eduroam pomocou aplikácie CAT

Automatické nastavenie bezdrôtovej siete eduroam pomocou aplikácie Opens external link in new windoweduroam CAT eduroam Configuration Assistant Tool.

Manuálne nastavenie eduroam

Certifikát

Používateľské účty

Používateľska podpora

Centrum informačných technológií
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Upozornenie - monitorovanie komunikácie

Vo všetkých bezdrôtových sieťach TnUNET prebieha monitorovanie a zaznamenávanie koncových bodov komunikácie podľa Opens external link in new windowroamingovej politiky SANET - Bod č. 5 Logovanie. Nezaznamenáva sa obsah komunikácie iba informácie o reláciách. Zaznamenané informácie môžu byť použité pri vyšetrovaní priestupkov.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica