Zvyšujeme záujem o odbornú literatúru

04.10.2017

V Univerzitnej knižnici Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnil seminár Informačná výchova pre študentov  so zameraním na zvýšenie záujmu o prácu s odbornou literatúrou. Pod vedením prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD Petra Liptáka a zamestnancov knižnice mali študenti počas stretnutia získať schopnosť vyhľadávať požadovanú odbornú literatúru v katalógoch slovenských knižníc, orientovať sa v elektronických informačných zdrojoch a naučiť sa vypracovať rešerš k zadanej odbornej téme.

Na seminári sa zúčastnili študenti tretieho ročníka Fakulty špeciálnej techniky. V ten istý deň univerzitná knižnica usporiadala seminár Informačná výchova i pre študentov druhého ročníka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Pre študentov externého štúdia bola univerzitná knižnica k dispozícii aj v sobotu.

Informačná výchova je určená nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť. Termín je možné dohodnúť so zamestnancami knižnice. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica