Zvolanie akademickej obce TnUAD

06.03.2013

Predseda Akademického senátu

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

zvoláva

 

zhromaždenie Akademickej obce univerzity

 

v zmysle Harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

 

Zhromaždenie Akademickej obce za účelom predstavenia kandidátov

na rektora univerzity

sa uskutoční dňa 20. 3. 2013 o 09:00 hod. v aule, budova B

 

 Predseda AS univerzity

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica