Zrozumiteľný rozpočet a dôveryhodné financovanie

Univerzita v spolupráci so ZMOS a IHP pripravila v rámci tzv. smart agendy informačný workshop pod názvom "Zrozumiteľný rozpočet a dôveryhodné financovanie", ktorý bol určený pre obecnú a miestnu samosprávu. Podujatie vytvorilo priestor pre hľadanie riešení občianskej participácie a komunálneho manažmentu. Konferencie sa zúčastnili viacerí starostovia obcí, prednostovia a pracovníci úradov miestnej samosprávy a zástupcovia útvarov kontroly.

Rektor našej univerzity Jozef Habánik, ktorý je zároveň predsedom finančnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja, je súčasťou tímu expertov, ktorí pre územnú samosprávu pripravujú koncept občianskeho rozpočtu. Spoločne so študentami druhého ročníka študijného programu „Verejná správa“ sa aktívne podieľali na novelizácii VZN k participatívnemu a komunitnému rozpočtu Trenčianskej župy.

Všetkým účastníkom, hosťom a expertom ďakujeme za podnetnú diskusiu, najmä k programovému rozpočtovaniu a posilneniu kompetencií.





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica