Zmena v prijímacom konaní - fyzioterapia a textilná technológia a návrhárstvo

18.05.2021

Na základe pretrvávajúcej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Fakulta zdravotníctva a Fakulta priemyselných technológií upravuje podmienky prijatia na štúdium študijného programu Fyzioterapia (Bc., Mgr.) a textilná technológia a návrhárstvo (Bc.). 

Uchádzači budú prijatí na základe výberového konania.

Všetky podmienky prijatia nájdete na:

fyzioterapia - Bc.

fyzioterapia - Mgr.

textilná technológia a návrhárstvo - Bc.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica