Žiadosť o internát na akad. rok 2020/2021

30.04.2020

Vážení študenti,

upozorňujeme tých, ktorí budú pokračovať v štúdiu v 2. a 3. ročníku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v budúcom akademickom roku 2020/2021 a majú záujem o ubytovanie na internátoch, aby si do 31. mája 2020 podali cez AIS žiadosť o ubytovanie.

Podávanie žiadostí bude sprístupnené od 1. 5. 2020.

Aktualizované informácie k podaniu žiadosti nájdete v sekcii Študenti – Ubytovanie.

Študenti končiaci 3. ročník si podajú žiadosť až po zápise na II. stupeň – ako „novoprijatí“ študenti.

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica