Zhromaždenie študentskej časti akademickej obce

22.09.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pozýva všetkých študentov na Zhromaždenie študentskej časti akademickej obce TnUAD v Trenčíne, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. septembra 2015 o 10.00 hodine v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, Trenčín (budova B).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica