ZdravLab 2019

12.02.2019

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnila v dňoch 7. - 8. februára 2019 IV. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2019“.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a hlavný hygienik SR Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

Konferencia bola organizovaná v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu, Fakultnou nemocnicou Trenčín, Spolkom lekárov Trenčín a K&L Diagnostics s.r.o.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov, bolo prezentovaných 60 prednášok a 13 posterov z oblasti biochémie, mikrobiológie, hematológie, genetiky, toxikológie, verejného zdravotníctva, rádiológie, ako aj prednášky zamerané na diagnostiku nutričných zložiek, kompenzáciu metabolických porúch, analytickú chémiu v laboratórnej diagnostike, elektronizáciu a normalizáciu v zdravotníctve, stavovské organizácie a mnoho ďalších. Akciu sponzorsky podporilo 13 spoločností, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v oblasti laboratórnej diagnostiky doma i v zahraničí.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii a úžasnej atmosfére podujatia - ĎAKUJEME!!!

Viac informácií nájdete tu: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=237 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica