ZdravLab 2015

11.02.2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zorganizovala II. vedeckú a odbornú konferenciu pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2015“.

Záštitu nad konferenciou prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve.

Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnili poprední odborníci v oblasti laboratórnej diagnostiky, klinickej biochémie, klinickej hematológie, toxikológie, mikrobiológie, genetiky, informačných technológií a verejného zdravotníctva.

Prezentované prednášky reflektovali najnovší vývoj v oblasti diagnostiky septických stavov, aktuálnych trendov v toxikológii, novorodeneckom skríningu, vo vývoji nových diagnostických vyšetrení hematologických parametrov a v možnostiach stanovenia mikronutrientov. Osobitná pozornosť bola venovaná aktuálnemu vývoju v informačných technológiách v súvislosti s požiadavkami elektronického zdravotníctva a biomedicínskym aplikáciám nanotechnológií.

Konferenciu sponzorsky podporilo 10 spoločností, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v oblasti laboratórnej diagnostiky doma i v zahraničí.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica