ZdravLab 2013

01.02.2013

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
v spolupráci so
Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie,
Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a
Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov

organizuje vedeckú konferenciu pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

 

„ZdravLab 2013“

 

Konferencia sa koná pod záštitou
 predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH.

 

v dňoch 7. - 8. februára 2013
v hoteli MOST SLÁVY, ul. 17. novembra, Trenčianske Teplice.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica