ZdravLab 2013

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

 Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

 Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Dátum konania: 7. - 8. 2. 2013

Miesto konania: Trenčianske Teplice

Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výskumov z oblasti telesnej laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Publikačný výstup: zborník abstraktov z konferencie

Kontaktná osoba: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
                                (tel: 032/7400611, e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk)

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica