Záverečná konferencia projektu ADULTLEARNINGROSK

V Bratislave sa uskutočnila záverečná konferencia projektu AdultLearningROSK, ktorá sa koncentrovala na výzvy a riešenia v oblasti vzdelávania dospelých, zdôrazňujúca potrebu prispôsobenia vzdelávacích programov meniacim sa požiadavkám trhu práce vplyvom pandémie COVID-19.

Podujatie organizované Republikovou úniou zamestnávateľov a Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov, privítalo odborníkov z rôznych sektorov, vrátane predstaviteľov sociálnych partnerov a vysokopostavených úradníkov.

Konferenciu otvoril generálny sekretár RÚZ, Martin Hošták, spolu s významnými prednášajúcimi ako Robert Plummer z BusinessEurope, Sofie Doskarova z Európskej komisie a ďalšími, ktorí prezentovali na témy od digitálnych zručností po politiky EÚ v oblasti vzdelávania dospelých.
Diskutujúci poukázali na nevyhnutnosť adaptácie vzdelávacích systémov, aby vyhovovali potrebám moderného trhu práce a podporili celoživotné vzdelávanie.

V rámci odborných prezentácií vystúpili:
Robert Plummer, BusinessEurope (EN), Social Affairs Department, s prednáškou na tému "Up-skilling and re-skilling in the context of life-long learning".
Sofie Doskarova, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ktorá hovorila o "Politikách EU v oblasti dovedností dospělých".
Ildiko Pathoova, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Odbor vzdelávania dospelých, predstavila "Návrh zákona o vzdelávaní dospelých".
Diana Ripková Puhovichová, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, prednášala na tému "Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska".

Toto významné podujatie zdôraznilo potrebu pokračovať v adaptácii vzdelávacích programov, aby odrážali nové výzvy a podporovali konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj na Slovensku a v širšom európskom kontexte.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica