Záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť rastie

13.12.2013

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v akademickom roku 2013/2014 počet zapísaných študentov do 1. ročníka vzrástol o 13,9 %. Rovnako medziročne rastie tiež percentuálny podiel prihlášok na štúdium k zapísaným študentom (8,25%). Počet zapísaných študentov v akademickom roku 2013/2014 predstavuje 71,62 % z celkového počtu prihlásených, čo potvrdzuje nemenný zámer uchádzačov študovať na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje kvalitné vzdelanie univerzitného typu v širšom spektre vedných disciplín formou 3K, a to sú kvalitné študijné programy, kvalitní učitelia a kvalitné prostredie.

Akreditované študijné programy na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sú zárukou kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a túto záruku v plnej miere poskytuje študentom.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica