Základný kurz Bazálnej stimulácie©

04.06.2015

INSTITUT Bazální stimulace v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v dňoch 16. - 18.6.2015 Základný kurz Bazálnej stimulácie©. Lektorom kurzu bude PhDr. Karolína Friedlová.

Kurz je registrovaný v SKSaPA (18 kreditov). Účastníci obdržia originálne autorské skriptá.

Pre viac informácií kliknite na www.bazalni-stimulace.cz/termin/zakladni-kurz-bazalni-stimulace-20/

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica