Základný kurz Bazálnej stimulácie®

07.07.2016

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizovali v dňoch 21. - 23. júna 2016 Základný kurz Bazálnej stimulácie®. Lektorom kurzu bola PhDr. Karolína Friedlová, riaditeľka, konateľka spoločnosti a odborný garant akreditovaných vzdelávacích programov.  

Bazálna stimulácia® je koncept, ktorý podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine ľudské vnímanie a komunikáciu. Každý človek vníma pomocou zmyslov, zmyslových orgánov, ktoré vznikajú a vyvíjajú sa už v embryonálnej fáze a majú od narodenia až po smrť nenahraditeľný význam. Pomocou zmyslov môže človek vnímať seba samého a okolitý svet. Základnými prvkami konceptu bazálnej stimulácie sú pohyb, komunikácia a vnímanie a ich úzke prepojenie.

Koncept bazálnej stimulácie tak umožňuje človeku vnímať vlastnú identitu, napomáha zlepšiť jeho komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Využíva sa v intenzívnej starostlivosti, na štandardných oddeleniach, v zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb pre deti aj dospelých, a tiež v domácej a hospicovej starostlivosti. V oblasti intenzívnej medicíny je využiteľný v neonatologickej starostlivosti, detskej intenzívnej starostlivosti, ale aj v starostlivosti o dospelých.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica