Zakladateľ metódy Kinesio Taping® prvýkrát na Slovensku

20.11.2013

Dňa 18. novembra 2013 navštívil Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase – zakladateľ „Kinesio Taping® Method“. Ide o prelomovú terapiu, ktorá je v súčasnosti používaná fyzioterapeutmi, lekármi a športovými terapeutmi po celom svete. Metóda spočíva v aplikácii špeciálnej pásky na kožu s cieľom zlepšiť cirkuláciu krvi a lymfy, podporiť regeneráciu neuromuskulárnych štruktúr a zmierniť bolesť.

Išlo o jeho prvú návštevu Slovenska vôbec, počas ktorej prezentoval študentom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ale i odbornej verejnosti, princípy metódy Kinesio Taping®, ktoré okrem iného doplnil aj o svoje viac ako tridsaťročné  skúsenosti spojené s jej aplikáciou. Odborný seminár bol zameraný nielen na prezentáciu vedeckých poznatkov, ale bol doplnený aj o praktické ukážky na troch probantoch.

Organizátorom podujatia bola Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s ECOM DDV s.r.o., Trenčín a Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica