ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY

03.05.2013

POZVÁNKA NA SEMINÁR

UCHÁDZAJTE SA O ŠTIPENDIÁ A GRANTY

pre študentov, doktorandov a výskumníkov

Na katedre Politológie, v miestnosti č. 323 ( 2. poschodie) sa dozviete:

  • postup pri príprave podkladov (kedy, kde, ako?)
  • príprava podkladov (čo k tomu treba?)
  • aktuálne výzvy: semestrálne pobyty,krátkodobé výskumné, vedecké a prednáškové pobyty, odborné kurzy, pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a ďalšie ponuky
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica