Zahájili sme štátnice

29.06.2020

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v dôsledku koronavírusu sa prvýkrát konajú štátne záverečné skúšky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v súlade s novelou zákona, aj dištančnou online formou, kde študenti obhajujú záverečnú prácu a odpovedajú na otázky z domu prostredníctvom videokonferencie. Online forma je verejná a do priestorov univerzity môže prísť aj verejnosť, aby videla ako štátne skúšky prebiehajú.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik poprial študentom a komisiám, všetko dobré, aby bol priebeh skúšok úspešný a aby zvládli záver štúdia, na ktorý sa dlhodobo pripravovali. „Oceňujem, ako sme spoločne zareagovali na doplnenie prezenčnej formy štúdia dištančnými nástrojmi a som rád, že sme dokázali zabezpečiť štátne skúšky tak, aby sme ich zvládli aj počas obdobia pandémie COVID-19,“ dodal rektor.

Dnes sme začali na Fakulte zdravotníctva, kde všetci študenti štátnicujú online a na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, kde viacerí študenti uprednostnili osobný kontakt a prišli na univerzitu. Zajtra sa „pripojí“ aj Fakulta špeciálnej technikyFakulta priemyselných technológií a koncom týždňa študenti z Katedry politológie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica