Začali sme s promóciami

15.06.2015

Úspešné ukončenie 5-ročného štúdia v inžinierskom a v magisterskom stupni na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými promóciami. Ako tradične aj tento rok sme začali Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov.

Študenti, teraz už úspešní absolventi si prevzali inžiniersky diplom z rúk dekana fakulty doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc. Slávnostného aktu sa okrem akademických funkcionárov fakulty zúčastnil aj rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov, ich rodičov, manželov, manželky a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia.

Rektor zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši absolventi budú vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu, a že sa naše študijné programy neustále inovujú a prispôsobujú aktuálnemu dopytu na trhu práce.

 „Vzdelanie získané na našej univerzite absolventi efektívne premenia na zručnosti, ktoré sa od nich vyžadujú a rýchlejšie sa adaptujú vo firemnom procese podniku. Prioritou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je, aby naši absolventi vždy našli nie akékoľvek, ale to najlepšie možné uplatnenie na trhu práce.“ Spomenul vo svojom príhovore rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD..

V blízkych dňoch sa uskutočnia aj promócie Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Univerzity tretieho veku, Katedry politológie, Fakulty zdravotníctva a Fakulty špeciálnej techniky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica