Začali promócie úspešných absolventov

01.07.2019

Dnes 1. júla 2019 si absolventi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v prítomnosti hrdých rodičov, príbuzných, partnerov a priateľov  prevzali diplom z rúk dekanky Evy Ivanovej.

Slávnostné promócie sú zavŕšením viacročného úsilia a vytrvalosti našich, dnes už absolventov. Tí preukázali vedomosti a zručnosti, zvládli štátne skúšky, a preto im všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšej etape ich života. Dnes totiž nie sú v cieli. Naopak. Až dnes sa  postavili na skutočnú štartovaciu čiaru života, kde majú ukázať, ako dokážu využiť svoje vzdelanie, ktorým si poistili svoj životný úspech.

Na tohtoročných promóciách bol a ešte bude udelený celý rad ocenení študentom s výnimočnými výsledkami. Medzi nimi aj cena rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, ktorý sa absolventom prihovoril: “ Pred pár rokmi ste k nám prišli s vidinou úspechu. Dúfali ste, že vysokoškolské štúdium vám prinesie úspech v živote, alebo vás k nemu aspoň priblíži. Musím povedať, že ste si vybrali úspešnú slovenskú univerzitu, ktorá sa za posledné roky „vytiahla“ medzi univerzity európskej úrovne. Počnúc dnešným dňom vás už nik nebude nútiť do zápočtov, skúšok, nik nebude nad vami stáť s hrozbou FX.  Dostali ste v úvodzovkách vodičák, no na akom aute budete jazdiť, je na vás. Prajem Vám, aby ste si svoj úspech naformulovali správne, v súlade so správnymi životnými hodnotami, aby ste išli cieľavedomo za ním a dosiahli ho!“

Slávnostné promócie si už vychutnali absolventi Fakulty priemyselných technológií v Púchove a v ďalších dňoch pokračujú promócie na Katedre politológie, Fakulte zdravotníctva, Fakulte špeciálnej technikyUniverzite tretieho veku.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica