XIII. medzinárodná vedecká a odborná konferencia: RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV

25.03.2013

Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentácia najnovších poznatkov a výmena informácií medzi odborníkmi z oblasti hydraulických a pneumatických prvkov a systémov a ich riadenia.

Piešťany – Hotel Odevák


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica