Web of Science v praxi

Univerzitná knižnica TnUAD v spolupráci so spoločnosťou Thomson Reuters Vás pozývajú na pracovný seminár

Web of Science v praxi

Obsah školenia:

  • Prehľad novej platformy Web of Science
  • Databázy na platforme
  • Vyhľadávanie autorov a citačná správa
  • Novinky v nasledujúcich mesiacoch

Prednáša:

Enikő Tóth Szász |Thomson Reuters

Kedy:

25.3.2015 o 10.00 hod.

Kde:

Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín

Súbory:
Pozvanka_WOS.pdf
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica