Vzdelávať sa dá v každom veku. Príkladom je Univerzita tretieho veku Trenčianskej univerzity

24.06.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už takmer dve desaťročia ponúka seniorom možnosť kvalitného využitia voľného času formou celoživotného vzdelávania a osobnostného rozvoja na úrovni vysokoškolského prostredia. Sprístupňuje záujemcom nové poznatky, vedomosti a zručnosti. Štúdium je trojročné, s možnosťou pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Študenti v poslednom roku štúdia publikujú vlastný príspevok v Zborníku prác absolventov na témy, ktoré ich počas štúdia najviac zaujali.

 

V rámci štúdia získavajú účastníci nielen nové odborné poznatky, využívajú priestor na kreativitu, zažijú radosť z vlastnej práce a zo svojich výrobkov, ale nadobudnú aj nové kontakty a priateľstvá.

Slávnostné odovzdanie osvedčení o absolvovaní záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku Trenčianskej univerzity sa tento rok uskutočnilo v piatok 24. 6. 2022.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik praje absolventom: „Každý človek by mal zostať aktívny, pretože tak sa život stáva plnohodnotnejším. Snami sa začína premena od toho, kým sme teraz, na to kým chceme byť. Nemusia byť veľké, nemusia meniť svet, stačí ak vás naplnené sny a úspechy robia spokojnými a šťastnými a dávajú vám odvahu púšťať sa do ďalších nových aktivít s úsmevom na tvári. Absolventom zo srdca želám v prvom rade pevné zdravie a naďalej veľa nových nápadov a výziev, ku ktorých naplneniu je k dispozícii aj vzdelanie, poskytnuté Univerzitou tretieho veku.“

Univerzita tretieho veku sa zapojila aj do celonárodného projektu s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“, ktorý prispeje k zvýšeniu digitálnej gramotnosti. Školenia majú jednotnú metodiku a pozostávajú zo štyroch hlavných vzdelávacích okruhov, základná práca s digitálnym zariadením, vyhľadávanie informácií, komunikácia online a informačná bezpečnosť. V rámci pilotnej fázy projektu plánuje Ministerstvo investícií vyškoliť prvých tisíc seniorov na Slovensku. Tí získajú vďaka školeniam, ktoré prebiehajú na Trenčianskej univerzite tablety, ktoré pre nich budú vstupnou bránou do online sveta.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica