Vzdelávanie ako základný faktor hospodárskeho rozvoja

06.05.2014

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. zastupoval našu univerzitu na podujatí klubu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za účelom rozširovania sietí spolupráce s hospodárskou praxou a zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Trenčianskom regióne.

Podujatie sa konalo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Štefana Chudobu, PhD. dnes 6. mája 2014 a bolo zamerané na aktuálnu tému Vzdelávanie ako základný faktor hospodárskeho rozvoja.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica